Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

"คลื่นผิวพลาสมอน เรโซแนนซ์เซนเซอร์ ที่ทำงานบนสมาร์ทโฟน" โดย ดร.ปกรณ์ ปรีชาบูรณะ สาขาวิชาฟิสิกส์

"คลื่นผิวพลาสมอน เรโซแนนซ์เซนเซอร์ ที่ทำงานบนสมาร์ทโฟน" โดย ดร.ปกรณ์ ปรีชาบูรณะ สาขาวิชาฟิสิกส์
ทำไมถึงได้รางวัล ข้อดีของงานวิจัยชิ้นนี้มีอะไรบ้างเรามาชมกันเลย

 

รายละเอียด
คณะอาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ ได้รับรางวัลงานวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2561 ประเภทผู้ได้รับรางวัลด้านวิจัยจากหน่วยงานภายนอก

สาขาวิขาฟิสิกส์ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ปกรณ์ ปรีชาบูรณะ และ ผศ.ดร.อดิศักดิ์ ร่มพุฒตาล ที่ได้รับรางวัลงานวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2561 ประเภทผู้ได้รับรางวัลด้านวิจัยจากหน่วยงานภายนอก

รายละเอียด
การบรรยายพิเศษ Nobel Laureates: Bridges 2018 ในหัวข้อ "The Many Frontiers of Physics" โดย Prof. David J. Gross นักฟิสิกส์รางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ ปี 2004

การบรรยายพิเศษ Nobel Laureates: Bridges 2018 ในหัวข้อ "The Many Frontiers of Physics" โดย Prof. David J. Gross นักฟิสิกส์รางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ ปี 2004 เมื่อวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้อง 231 (ห้อง 1000 คน) อาคาร บร.4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต

 
รายละเอียด
งานธรรมศาสตร์วิชาการ เพื่อประชาชนและความยั่งยืน 7 - 8 พฤศจิกายน พบกับรถแม่เหล็กไฟฟ้าของจริง ที่บูธสาขาวิชาฟิสิกส์

งานธรรมศาสตร์วิชาการ เพื่อประชาชนและความยั่งยืน TU Open House 2018 7 - 8 พฤศจิกายน พบกับรถแม่เหล็กไฟฟ้าของจริง ที่บูธสาขาวิชาฟิสิกส์

ขอขอบคุณน้อง ๆ นักเรียนมัธยมจากหลากหลายโรงเรียนที่ให้ความสนใจเข้ามาเยี่ยมชมบูธสาขาวิชาฟิสิกส์ ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยครับ พบกันใหม่ปีหน้าที่งาน TU Open House 2019 ..

รู้หรือไม่ ?! รถแม่เหล็กไฟฟ้าทำงานยังไงนะ...

รายละเอียด

บริการ

สาขาวิชาฟิสิกส์

มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่ประสบการณ์ การสร้างผลงานวิจัยที่สามารถประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศ

กิจกรรมต่างๆ

แรกพบฟิสิกส์ 2561

กิจกรรมแรกพบนักศึกษาปี 1 ณ สาขาวิชาฟิสิกส์ อาคารบรรยารวม 4

กีฬาสัมพันธภาพ ครั้งที่ 12

Relativity Games หรือกีฬาสัมพันธภาพ คร้งที่ 12 ณ KMUTNB

อัลบั้มภาพ

ภาพกิจกรรมของสาขาวิชาฟิสิกส์

รายละเอียด

TRAITS

รางวัลด้านการวิจัย

รางวัลวิทยานิพนธ์ จากสภาวิจัยแห่งชาติ 2557 และ 2560

รางวัลมูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย 2558 และ 2560

โครงการ

โครงการฟิสิกส์สู่ชุมชน

โครงการเสริมทักษะการทำงานของนักศึกษา

กีฬา

กีฬาครอบครัวฟิสิกส์

กีฬาสัมพันธภาพเกมส์

รางวัลโล่ห์เกียรติคุณ

รางวัลเหรียญทอง จากเวทีประกวดนวัตกรรมนานาชาติปี 2559 ที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

รางวัลเหรียญทองแดง จากเวทีประกวดนวัตกรรมนานาชาติปี 2557 ที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์