Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวฉัตรี วงศ์สังวาลย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาฟิสิกส์ ที่ชนะการแข่งขันอินทิเกรตในงาน Relativity Games ครั้งที่ 13 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาขาวิชาฟิสิกส์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวฉัตรี วงศ์สังวาลย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาฟิสิกส์ ที่ชนะการแข่งขันอินทิเกรตในงาน Relativity Games ครั้งที่ 13 ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม ที่ผ่านมา

รายละเอียด
Prof. Masaru K.Kuno จาก University of Notre Dame ได้ให้เกียรติมาบรรยายสัมมนาในหัวข้อเรื่อง "Local photophysics of hybrid perovskite meterials for solar cells" ในวันที่ 28 มีนาคม 2562

สาขาวิชาฟิสิกส์ขอขอบคุณ Prof. Masaru K.Kuno จาก University of Notre Dame ที่ได้ให้เกียรติมาบรรยายสัมมนาในหัวข้อเรื่อง "Local photophysics of hybrid perovskite meterials for solar cells" ในวันที่ 28 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

รายละเอียด
"คลื่นผิวพลาสมอน เรโซแนนซ์เซนเซอร์ ที่ทำงานบนสมาร์ทโฟน" โดย ดร.ปกรณ์ ปรีชาบูรณะ สาขาวิชาฟิสิกส์

"คลื่นผิวพลาสมอน เรโซแนนซ์เซนเซอร์ ที่ทำงานบนสมาร์ทโฟน" โดย ดร.ปกรณ์ ปรีชาบูรณะ สาขาวิชาฟิสิกส์
ทำไมถึงได้รางวัล ข้อดีของงานวิจัยชิ้นนี้มีอะไรบ้างเรามาชมกันเลย

 

รายละเอียด
คณะอาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ ได้รับรางวัลงานวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2561 ประเภทผู้ได้รับรางวัลด้านวิจัยจากหน่วยงานภายนอก

สาขาวิขาฟิสิกส์ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ปกรณ์ ปรีชาบูรณะ และ ผศ.ดร.อดิศักดิ์ ร่มพุฒตาล ที่ได้รับรางวัลงานวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2561 ประเภทผู้ได้รับรางวัลด้านวิจัยจากหน่วยงานภายนอก

รายละเอียด

บริการ

สาขาวิชาฟิสิกส์

มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่ประสบการณ์ การสร้างผลงานวิจัยที่สามารถประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศ

กิจกรรมต่างๆ

แรกพบฟิสิกส์ 2561

กิจกรรมแรกพบนักศึกษาปี 1 ณ สาขาวิชาฟิสิกส์ อาคารบรรยารวม 4

กีฬาสัมพันธภาพ ครั้งที่ 12

Relativity Games หรือกีฬาสัมพันธภาพ คร้งที่ 12 ณ KMUTNB

อัลบั้มภาพ

ภาพกิจกรรมของสาขาวิชาฟิสิกส์

รายละเอียด

TRAITS

รางวัลด้านการวิจัย

รางวัลวิทยานิพนธ์ จากสภาวิจัยแห่งชาติ 2557 และ 2560

รางวัลมูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย 2558 และ 2560

โครงการ

โครงการฟิสิกส์สู่ชุมชน

โครงการเสริมทักษะการทำงานของนักศึกษา

กีฬา

กีฬาครอบครัวฟิสิกส์

กีฬาสัมพันธภาพเกมส์

รางวัลโล่ห์เกียรติคุณ

รางวัลเหรียญทอง จากเวทีประกวดนวัตกรรมนานาชาติปี 2559 ที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

รางวัลเหรียญทองแดง จากเวทีประกวดนวัตกรรมนานาชาติปี 2557 ที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์