Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

แรกพบฟิสิกส์

จบกันไปแล้วสำหรับงานแรกพบฟิสิกส์ 2561

ไปตามดูรูปกันได้ที่เฟสบุ๊ค Physics Thammasat กันเลยครับ

รายละเอียด
อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้รับรางวัลในการประชุมวิชาการ Siam Physics Congress 2018

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้รับรางวัลในการประชุมวิชาการ Siam Physics Congress 2018 ครั้งที่ 13 ณ จังหวัดพิษณุโลก โดยปีนี้สาขาวิชาฟิสิกส์ ส่งผลงานเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 9 ผลงาน และได้รับรางวัลจำนวน 4 รางวัล

 
รายละเอียด
รางวัลนำเสนอผลงานโปสเตอร์ดีเด่น ในงานประชุมระดับชาติ "วิทยาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ 10

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.เบญจมาภรณ์ ตั้งนรวิชญ์ และ อ.ดร.กิตติพัฒน์ มาลากิจ อาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ รวมถึง นายอิสรพงษ์ เชื้อสันเทียะ อาจารย์ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด
คุณกวิน น้าวัฒนไพบูลย์ ศิษย์เก่าสาขาวิชาฟิสิกส์ บรรยายพิเศษที่คณะวิทยาศาสตร์ฯ

คุณกวิน น้าวัฒนไพบูลย์ ศิษย์เก่าสาขาวิชาฟิสิกส์ และ Founder & CEO บ. Zenostic Co., Ltd.
ให้ความกรุณามาบรรยายพิเศษที่คณะวิทยาศาสตร์ฯ เพื่อเปิดมุมมองการเป็นผู้ประกอบการให้คณาจารย์ และนักศึกษา

รายละเอียด

บริการ

สาขาวิชาฟิสิกส์

มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่ประสบการณ์ การสร้างผลงานวิจัยที่สามารถประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศ

กิจกรรมต่างๆ

แรกพบฟิสิกส์ 2561

กิจกรรมแรกพบนักศึกษาปี 1 ณ สาขาวิชาฟิสิกส์ อาคารบรรยารวม 4

กีฬาสัมพันธภาพ ครั้งที่ 12

Relativity Games หรือกีฬาสัมพันธภาพ คร้งที่ 12 ณ KMUTNB

อัลบั้มภาพ

ภาพกิจกรรมของสาขาวิชาฟิสิกส์

รายละเอียด

TRAITS

รางวัลด้านการวิจัย

รางวัลวิทยานิพนธ์ จากสภาวิจัยแห่งชาติ 2557 และ 2560

รางวัลมูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย 2558 และ 2560

โครงการ

โครงการฟิสิกส์สู่ชุมชน

โครงการเสริมทักษะการทำงานของนักศึกษา

กีฬา

กีฬาครอบครัวฟิสิกส์

กีฬาสัมพันธภาพเกมส์

รางวัลโล่ห์เกียรติคุณ

รางวัลเหรียญทอง จากเวทีประกวดนวัตกรรมนานาชาติปี 2559 ที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

รางวัลเหรียญทองแดง จากเวทีประกวดนวัตกรรมนานาชาติปี 2557 ที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์